صفحه اصلی
بخش مهندسی
بخش پژوهشی

 

 
Hit Counter
تعداد افرادی که از سايت ما بازديد کرده‌اند.

 

به سايت ما خوش آمديد

پايگاه اينترنتی پيش روی شما دارای دو بخش علمی ـ پژوهشی و مهندسی ـ ترويجی می‌باشد.

در بخش مهندسی ـ ترويجی شما می توانید از خدماتی که ما توانایی ارائه آنرا داریم  آگاه شوید و در صورت لزوم با ما تماس بگیرید.

در بخش علمی ـ پژوهشی شما می توانید به پژوهشهای انجام شده و در حال انجام ما دسترسی پیدا کنید. در ضمن در این بخش به نرم افزارهای مرتبط با اقتصاد کشاورزی دسترسی خواهید داشت.

بخش علمی ـ پژوهشی

آيا شما استاد، پژوهشگر، دانشجو يا به طور کلی دست اندرکار بخش علمی و پژوهشی کشاورزی می‌باشيد؟
اينجا را کليک کنيد.

بخش مهندسی ـ ترويجی

آيا شما کشاورز، سرمايه‌گذار بخش کشاورزی يا به طور کلی دست‌اندرکار بخش توليد و خدمات کشاورزی هستيد؟ اينجا را کليک کنيد

صفحه اصلی | بخش مهندسی | بخش پژوهشی

استفاده از مطالب اين پايگاه اينترنتی با ذکر نام و نشانی اين سايت بدون اشکال می‌باشد. (سال 1392ـ 1386)

تاريخ به روز رسانی اين سايت : 01 اردیبهشت 1392

ورود به پست الکترونيک ـ اعضای ويژه