صفحه اصلی
طرحهای کشاورزی
اطلاعات نوين
برآورد توليد
بازاررسانی و توسعه
طراحی حسابداری
الگوی کشت
درباره ما
تماس با ما

 

 
Hit Counter
تعداد افرادی که از سايت ما بازديد کرده‌اند.

 

طراحی و اجرای حسابداری کشاورزی

امروزه دسته بندی اطلاعات و جمع‌بندی عملکرد، از عوامل پيشرفت هر فعاليت توليد است. ‏اطلاعات پراکنده و نامناسب باعث سردرگمی توليد‌کننده در تصميمات خواهد شد. متاسفانه ‏در بخش کشاورزی و در بين کشاورزان و دامداران تلاشهای ناچيزی در اين زمينه از طرف برخی از ‏کشاورزان شده است. از جمله مهمترين اطلاعات هر کشاورز و يا دامپرور، اطلاعات مربوط به ‏حسابهای هزينه و درآمد مربوط به فعاليتش می‌باشد. سامانه‌های حسابداری مالی در ‏مديريت مزرعه از جمله ابزارهايي‌ هستند که اطلاعات مربوط به درآمدها و هزينه‌های مزارع را ‏دريافت می‌کند و سپس بر اساس هزينه‌های جاری و ساير هزينه‌ها، سود آوری هر واحد ‏زارعی را در يک دوره‌ی مورد نظر محاسبه می‌کند. محاسبه‌ی مقادير درآمدها، هزينه‌ها و ‏سودآوری مزارع در سالهای مختلف باعث می‌گردد تصميمات مناسبتری برای دوره‌های آتی ‏گرفته شود، هچنين طراحی برنامه‌های زراعی و دامی برای بهبود وضعيت توليد در گرو ‏اينگونه اطلاعاتی است که با کمترين هزينه قابل بدست آمدن می‌باشند. در صورت تمايل به اجرای ‏سامانه‌های حسابداری در واحدهای زراعی خود می‌توانيد از اين طريق با ما تماس بگيريد.‏

صفحه اصلی | طرحهای کشاورزی | اطلاعات نوين | برآورد توليد | بازاررسانی و توسعه | طراحی حسابداری | الگوی کشت | درباره ما | تماس با ما

تاريخ به روز رسانی اين بخش : 11 اسفند 1386