صفحه اصلی
پژوهشهای کنونی
پژوهشهای گذشته
نرم افزارها
مقاله‌های خارجی
درباره ما
تماس با ما

 

Hit Counter
تعداد افرادی که از اين صفحه بازديد کرده‌اند.

پژوهشهای انجام شده

bullet

بررسی اثر بخشی آموزش های مدرسه در مزرعه بر رفتار مديريتی کشاورزان (چکيده ـ 47 کيلوبايت)

bullet

طرح استانی سنجش اثربخشی مدرسه در مزرعه در بين کشاورزان استان تهران (فهرست مطالب ـ 102 کيلوبايت)

bullet

طرح ملی بررسی آثار انحرافات ارزی بر بخش کشاورزی (فهرست مطالب ـ 968 کيلوبايت)

bullet

طرح ملی ارزيابی سياست های حمايتی دولت از محصول پسته (فهرست مطالب ـ 1/3 مگابايت)

bullet

بررسی اثرات يارانه حامل های انرژی بر صادرات غير نفتی (چکيده ـ 27 کيلوبايت)

bullet

ارزيابي ثبات و پايايي شاخصهاي مزيت RCA، RSCA، Michaely، SAI، TEI و LQ خرماي ايران (چکيده ـ 28 کيلوبايت)

bullet

اولويت بندی بازارهای هدف خرمای صادراتی ايران با رهيافت تاکسونومی عددی (چکيده ـ 38 کيلوبايت)

bullet

بررسي سياست‌هاي حمايت از توليدکنندگان پسته در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي (هر هکتار باغ پسته، مشمول چند ريال حمايت شده است؟) (چکيده ـ 37 کيلوبايت)

bullet

بررسي اثر مولفه‌هاي شاخص پی‌اس‌ای (حمايت از توليدکننده) بر ريسک درآمدي پسته‌کاران ايران (چکيده ـ 28 کيلوبايت)

bullet

تعیین اثر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید سیب زمینی با ‏کاربرد تابع تولید ترانسلوگ ـ‌ (مطالعه موردی سیب زمینی کاران استان تهران)‏ (چکيده ـ 16 کيلوبايت)

bullet

بررسي اثرات رفاهي سياست غذاي ارزان و خروج مهاجران خارجي از ‏ايران ‏(مطالعه موردي نان)‏ (چکيده ـ 104 کيلوبايت)

bullet

اولويت‌بندي بازارهاي هدف صادراتي قارچ خشک شده‏ (چکيده ـ 24کيلوبايت)

bullet

تلفيق حسابداری زيست محيطی و اقتصادی در سطح مزرعه با تاکيد بر پايداری درآمد ‏(مطالعه موردی شاليکاران استان گيلان) (چکيده ـ 27کيلوبايت)

bullet

بررسی آثار سياست حمايت از خدمات عمومی دولت در بخش کشاورزی بر رشد بهره‌وری کل عوامل ‏توليد بخش کشاورزی (رويکردی بر برنامه های توسعه)‏ (چکيده ـ 41کيلوبايت)

bullet

ارزيابی ميزان بهره‌وری جزيی عوامل توليد در کشت نيشکر در کشت و صنعت امام ‏خمينی خوزستان (چکيده ـ 18 کيلوبايت)

bullet

اولويت بندي شرکتهاي تعاوني توليد کشاورزي با رهيافت رده‌بندي عددي (مطالعه موردي شهرستان دماوند) (چکيده ـ 17 کيلوبايت)

bullet

تعيين نحوه‌ي اثرگذاری نهاده‌های توليد بر روی ريسک توليد نيشکر(مطالعه موردی کشت و صنعت امام خمينی)(چکيده ـ 19کيلوبايت)

bullet

برآورد تابع توليد (عملکرد) سيب زمينی شهرستان دماوند در سال زراعی 1381‏ (متن کامل ـ 590 کيلوبايت)

bullet

تعيين الگوی کشت بهينه توسط برنامه ريزی خطی، موتاد و موتاد هدف و مقايسه ی روشها (مطالعه موردی شهرستان دماوند) (متن کامل ـ151کيلوبايت)

bullet

تحليل بهره وری عوامل توليد در کشت سيب زمينی (مطالعه موردی، بهره برداران شهرستان دماوند) (متن کامل ـ107کيلوبايت)

bullet

بررسی تأُثير متغيرهای کلان اقتصادی بر توزيع درآمد (با تأکيد بر توزيع درآمد روستايي) (چکيده ـ287کيلوبايت)

bullet

بررسی ساختار بازار جهانی و تعيين بازارهای هدف صادراتی گياهان دارويي و معطر منتخب (چکيده ـ310کيلوبايت)

bullet

بررسی وضعيت توليد، واردات و مقايسه ی قيمت های داخلی و وارداتی گوشت گوساله و مرغ در ايران (در برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه ايران) (متن کامل ـ224کيلوبايت)

bullet

بررسی مزيت نسبی محصول سيب زمينی در استان تهران مربوط به سال زراعی 82-81 (متن کامل ـ44کيلوبايت)

bullet

بررسی وضعيت موجود بازار عمده فروشی ميوه و تره بار ـ مطالعه ی موردی ميدان مرکزی ميوه و تره بار تهران (چکيده ـ134کيلوبايت) پايان‌نامه کارشناسی

bullet

تعاريف و تاريخچه توسعه پايدار و کشاورزی پايدار (متن کامل ـ 72کيلوبايت)

bullet

تحليل فنی قيمت خرده فروشی محصول سيب زمينی از سال 1377 تا  1382 (کاربرد متغيرهای مجازی) (متن کامل ـ 153کيلوبايت)

bullet

بررسی وضعيت بيمه محصولات باغی در شهرستان دماوند (متن کامل ـ 388 کيلوبايت) چاپ شده در مجله پژوهشی بانک و بيمه شماره12

bullet

بررسی سياست های بازار کار در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی (متن کامل ـ 243کيلوبايت)

bullet

چگونگی ايجاد يک شرکت تعاونی بازاريابی و فروش محصولات کشاورزی (متن کامل ـ 79 کيلوبايت)

bullet

کاربرد نرم افزار اکسل در ارزيابی طرحها از نظر اقتصادی (متن کامل ـ 142کيلوبايت)

 

صفحه اصلی | پژوهشهای کنونی | پژوهشهای گذشته | نرم افزارها | مقاله‌های خارجی | درباره ما | تماس با ما

تاريخ به روز رسانی اين صفحه : 30 دی 1389