صفحه اصلی
پژوهشهای کنونی
پژوهشهای گذشته
نرم افزارها
مقاله‌های خارجی
درباره ما
تماس با ما

 

محاسبه‌گر حاشيه خريد و فروش
 

bulletحاشيه خريد و فروش (که به معنای اختلاف قيمت بين قيمت خريد يک گوساله پرواری يا گوساله يکساله و قيمت فروش آن در زمان ديگر می‌باشد) عامل مهمی در سودآوری پرواربندی گوساله می‌باشد. در واقع ، اين حاشيه می‌تواند توليدکننده را در يک سال واحد موفق گرداند يا حتی ورشکست کند.
bulletاين برنامه به شما اين امکان را می‌دهد که حاشيه‌های پيشين را بررسی نموده و براساس آنها دوره‌های پرورابندی را زمان‌بندی کنيد. حاشيه‌های پيشين به شما اين امکان را می‌دهد که با توجه به ريسک قيمتی در مورد خريد گوساله و ... تصميم گيری کنيد. حاشيه خالص خريد و فروش که براساس بهای يکصد کيلو گوشت گوساله محاسبه می‌شود معرف ميزان ريسک قيمتی می‌باشد.
bulletاين برنامه حاشيه حداقل (بدترين حالت) ، ميانگين ، و حداکثر (بهترين حالت) را برای مدت 10 سال گذشته (5 سال برای گوساله‌های هلشتاين) محاسبه می‌کند. اين محاسبات را می‌توان براساس ماههای خريد و فروش ، منطقه ، جنسيت گاو ، محدوده‌ی وزنی و سن آن انجام داد. صفحه اصلی اين برنامه اطلاعات مربوط به خريد و فروش ماهانه را دريافت می‌کند و در نهايت حاشيه‌های کمينه ، ميانگين و بيشينه را محاسبه می‌نمايد.

bulletاين برنامه توسط مرکز ترويج کشاورزی دانشگاه تنسی و مرکز ترويج تعاونی دانشگاه جرجيا  و چند سازمان ديگر طراحی و ساخته شده است و استفاده از آن رايگان می‌باشد.
bulletبرای دريافت برنامه اينجا را کليک کنيد. (9/4 مگابايت)

 

 

صفحه اصلی | پژوهشهای کنونی | پژوهشهای گذشته | نرم افزارها | مقاله‌های خارجی | درباره ما | تماس با ما

تاريخ به روز رسانی اين صفحه : 11 آذر 1386