صفحه اصلی
پژوهشهای کنونی
پژوهشهای گذشته
نرم افزارها
مقاله‌های خارجی
درباره ما
تماس با ما

Hit Counter
تعداد افرادی که از اين صفحه بازديد کرده‌اند.

 

مقاله‌های برگردان شده

bullet

نشانه‌گيری وضعيت‌های نامساعد در بخش کشاورزی (خلاصه مقاله ـ 414کيلوبايت)

bullet

پيامدهای زيست محيطی توسعه‌ی کشاورزی : مطالعه ی موردی وضعيت انقلاب سبز در هاريانای هندوستان (خلاصه مقاله ـ 106 کيلوبايت)

bullet

پيشرفت‌هايی در تحليل سامانه‌های مزرعه‌داری و مداخله (خلاصه مقاله ـ 67 کيلوبايت)

bullet

کارآيی فنی و اندازه واحد کشاورزی (يک تحليل مشروط) (متن کامل مقاله ـ 216 کيلوبايت)

bullet

بازده افزايشی و کارايی بازار در بازرگانی ‏کشاورزی (متن کامل مقاله ـ 678 کيلوبايت)

 

 

صفحه اصلی | پژوهشهای کنونی | پژوهشهای گذشته | نرم افزارها | مقاله‌های خارجی | درباره ما | تماس با ما

تاريخ به روز رسانی اين صفحه : 31 خرداد 1386