صفحه اصلی
پژوهشهای کنونی
پژوهشهای گذشته
نرم افزارها
مقاله‌های خارجی
درباره ما
تماس با ما

 

درباره‌ ما

از اين که از سايت ما بازديد نموديد متشکريم در اين قسمت با ما بيشتر آشنا می‌شويد:

سهيل رضائی
متولد دی ماه سال 1362 در شهرری
دانش آموخته کارشناسی ارشد
رشته اقتصاد کشاورزی
پرديس کشاورزی و منابع طبيعی کرج
دانشگاه تهران

s.rezaei@agecon.ir

هومن رضائی
متولد ارديبهشت ماه سال 1361 در شهرری
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد
رشته اقتصاد کشاورزی
دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربيت مدرس

h.rezaei@agecon.ir

صفحه اصلی | پژوهشهای کنونی | پژوهشهای گذشته | نرم افزارها | مقاله‌های خارجی | درباره ما | تماس با ما